ბიზნესმოდელის ნიმუშები, რომელსაც სტუმარ-მასპინძლობის ინდუსტრიის კომპანიები იყენებენ

სტუმარ-მასპინძლობის ინდუსტრია სერვისის ინდუსტრიის შემადგენელი ნაწილია, რომელიც მოიცავს ღონისძიებების ორგანიზებას, თემატურ პარკებს, ტრასპორტირებას, სახმელეთო და საზღვაო ტურისტულ ცენტრებსა და მოგზაურობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს.

ეს არის მრავალ მილიარდიანი ინდუსტრია, რომელიც დამოკიდებულია გასართობი დროის ხელმისაწვდომობასა და შემოსავლებზე. სტუმარ-მასპინძლობის ერთეულები, როგორებიცაა: რესტორანი, სასტუმრო ან გასართობი პარკი შედგება ტექნიკური და პირდაპირი ოპერაციების განმახორციელებელი ჯგუფებისგან (დასუფთავების სამსახური, სამზარეულოს თანამშრომლები, ბარმენები, მენეჯმენტი, მარკეტინგი, ადამიანური რესურსების სამსახურისგან და ა.შ.).

წარმოგიდგენთ ორ იზნესმოდელის ნიმუშს, რომელსაც სტუმარ-მასპინძლობის ინდუსტრიაში მომუშავე კომპანიები იყენებენ:

ინფორმაცია მოძიებულია ინდუსტრიის ორი მსხვილი კომპანიის მაგალითზე.

აფილაცია

აფილაციის ბიზნესმოდელის გამოყენებისას კომპანიის მთელი ყურადღება სხვა კომპანიების მხარდაჭერისკენ არის მიმართული. ამ შემთხვევაში ორგანიზაციას უნდა, რომ მეორე მხარემ საკუთარი პროდუქტი ან/და მომსახურება კარგად გაყიდოს, რათა წარმატებული გარიგებიდან თავადაც ნახოს სარგებელი. ამგვარად, კომპანია ისე, რომ გაყიდვებსა და მარკეტინგში დამატებით ძალისხმევას არ დებს, მომხმარებლების მრავალფეროვან ბაზასთან წვდომას იღებს.

აფილატორები, როგორც წესი, „გადაიხადე გაყიდვის ან ჩვენების შემდგომ” სისტემებით მუშაობენ და ჩვეულებრივ, ეს ონლაინრეჟიმში ხდება. მაგალითად, ინტერნეტსივრცეში ვებგვერდის მფლობელი აფილატორისთვის დამახასიათებელი ქცევაა კომპანიის საბანერო რეკლამის განთავსება საკუთარ ვებგვერდზე „დაწკაპუნების~ ან „გამოჩენის სიხშირის~ საკომისიოს სანაცვლოდ. სხვა შემთხვევებში, აფილატორებს თა-ვიანთი პროდუქტების გაყიდვა მსხვილი ქსელების მეშვეობით შეუძლიათ და განმათავსებელ ვებსაიტს, გაყიდვების შესაბამისად, საკომისიოს უხდიან.

მომხმარებლის ლოიალურობა – ერთგულების წახალისება

მომხმარებლების ლოიალურობის მოდელის თანახმად, ერთგულების მოპოვება და შენარჩუნება ძირითადი პროდუქტ(ებ)ისა და მომსახურებ(ებ)ის გარდა, დამატებითი ღირებულების (მაგალითად, წამახალისებელი პროგრამების) შეთავაზებით მიიღწევა. მთავარი მიზანი მომხმარებელთან ურთიერთობის ჩამოყალიბება და მათი ერთგულების შენარჩუნებაა სპეციალური შეთავაზებებითა თუ ფასდაკლებებით. ამგვარად, მომხმარებელი საკუთარი ნებასურვილით უკავშირდება კომპანიას, რაც იმას ნიშნავს, რომ კონკურენტების პროდუქტ(ებ)ისა და მომსახურებ- (ებ)ის არჩევას გადაიფიქრებს, კომპანია კი საკუთარ შემოსავალს დაიცავს.