5 გაკვეთილი რომელსაც ისწავლი წიგნში “ატომური ჩვევები”

ადამიანის ქცევა გამუდმებით იცვლება: სიტუაციი­დან სიტუაციამდე, მომენტიდან მომენტამდე, წამიდან წამამდე.

წიგნი “ატომური ჩვევები” არის იმაზე, რაც არ იცვლება. ეს ის მუდმივი პრინციპებია, რომლებსაც შეგიძლია ყოველთვის დაეყრ­დნო. ეს არის ის იდეები, რომლებზეც შეგიძლია ააგო შენი ბიზნესი, ოჯახი და ცხოვრება.

უკეთესი ჩვევების გამომუშავების ერთადერთი სწორი გზა არ არსებობს, მაგრამ ეს წიგნი გიჩვენებს საუკეთესო გზას, რომელიც ჩვენთვისაა ცნობილი. მიდგომას, რომე­ლიც ეფექტური იქნება, განურჩევლად იმისა, თუ რით იწ­ყებ და რისი შეცვლა გსურს.

მანამ სანამ წიგნს წაიკითხავთ, თვალი გადაავლეთ 5 მნიშვნელოვან გაკვეთილს, რომელსაც მისი კითხვისას ისწავლით.

გაკვეთილი #1  –  ყოველდღე 1%-ით უკეთესი 

ის, რაც იწყება მცირედი გამარჯვებით ან უმნიშვნელო უკუსვლით, აკუმულირდება და უფრო მასშ­ტაბურ რაღაცაში გადაიზრდება. თუ ყოველდღიურად შეძლებ, რომ ერთი პრო­ცენტით უკეთესი გახდე, მიაღწევ თითქმის 37­-ჯერ გაუმჯობესებულ შედეგებს ერთი წლის თავზე.

თვითგანვითარების ჩვევები რთული მათემატიკუ­რი პროცენტივით მუშაობს. როგორც თანხა მრავლდება რთული პროცენტის დარიცხვით, ასევე, შენი ჩვევების შედეგიც მრავლდება გამეორებასთან ერთად.

წიგნში, ქლიერი გვირჩევს, რომ დავივიწყოთ მიზნები და აქცენტი სისტემაზე გავაკეთოთ.

გამორჩეული სურათის დაყენება

გაკვეთლი #2 – შეცვალეთ იდენტობა, რათა შეცვალოთ თქვენი ჩვევები

ბევრი ადამიანი საკუთარი ჩვევების შეცვლის პროცესს იწყებს აქცენტირებით იმაზე, თუ რისი მიღწევა სურს. ამას შედეგზე დამყარებული ჩვევების ჩამოყალი­ბება მოსდევს. მისი ალტერნატივაა იდენტობაზე დამყა­რებული ჩვევების გამომუშავება. ამ მიდგომით პროცესს ვიწყებთ იმაზე აქცენტირებით, თუ ვინ გვსურს გავხდეთ.

წარმოიდგინე, ორი ადამიანი ცდილობს, სიგარეტის მოწევის ცდუნებას გაუძლოს. შეთავაზებულ სიგარეტზე ერთი ამბობს: “არა, გმადლობთ. ვცდილობ, თავი დავანე­ბო”. ეს პასუხი ადეკვატური ჩანს, ოღონდ ადამიანს თა­ვი ჯერაც მიაჩნია მწეველად, რომელიც ცდილობს, სხვა ადამიანი გახდეს. იმედი აქვს, რომ მისი ქცევა შეიცვლე­ბა, მაგრამ მისი უწინდელი შეხედულება არ შეცვლილა. მეორე ადამიანი უარს ამბობს სიტყვებით: “არა, გმად­ ლობთ. არ ვეწევი”. განსხვავება მცირეა, მაგრამ ეს გან­ცხადება იდენტობის ცვლილებაზე მიანიშნებს. მოწევა იყო მისი ძველი და არა ამჟამინდელი ყოველდღიურობის ნაწილი. ის თავს აღარ აღიქვამს ადამიანად, რომელიც ეწევა.

ქლიერი გვთავაზობს ქცევის ცვლილების სამ დონეს: 

იმისათვის, რომ მუცლის პრესი გქონდეს (შედეგი), შენ მუდმივად უნდა ივარჯიშო და იკვებო სწორად (პროცესი), რათა გახდე ადამიანი რომელსაც მუცლის პრესი აქვს (იდენტობა).

გაკვეთილი #3 – ქცევის ცვლილების ოთხი წესი

ადამიანის ქცევის გასაგებად მრავალი ფილოსოფია და მოდელია შემუშავებული, რომელიც ათასობით წელს ითვლის. “ატომური ჩვევების” ავტორი სწორედ ამ ქცევის გაგებისა და ამასთან ცვლილების გზას გვთავაზობს.

არსებობს 4 მარტივი წესი კარგი ჩვევების გამომუშავებისა და ცუდისგან გათავისუფლები­სათვის. შეგიძლიათ თითოეული წესი წარმოიდგინოთ როგორც ბერკეტი, რომელიც ადამიანის ქცევაზე ახდენს გავლენას.

 1. სიგნალი
 2. სურვილი
 3. რეაქცია
 4. ჯილდო

ამ მოდელის მიხედვით ყავის დალევის ჩვევა გამოიყურება შემდეგნაირად:

 1. სიგნალი – იღვიძებ
 2. სურვილი – გინდა გამოფხიზლდე
 3. რეაქცია– სვამ ერთ ჭიქა ყავას
 4. ჯილდო – შენ იკმაყოფილებ შენს სურვილს გამოსაფხიზლებლად. ყავის დალევა იწვევს გაღვიძებასთან ასოციაციას.

კარგი ჩვევების გამომუშავება ზედმეტი ძალისხმევის გარეშეა შესაძლე­ბელი. როცა ისინი არასწორ პოზიციებზეა განლაგებული, ჩვევების ჩამოყალიბება თითქმის შეუძლებელი ხდება.

გაკვეთილი #4 – როგორ ჩამოვაყალიბოთ ვარჯიშის ჩვევა

ამ მოდელის გამოყენებით, ახლა უკვე შეძლებთ კარგი ჩვევების ჩამოყალიბებას.

 1. სიგნალი – გააცხადე.
 2. სურვილი – აქციე მიმზიდველად
 3. რეაქცია – გაამარტივე
 4. ჯილდო – აქციე სასიამოვნოდ.

ახლა ვნახოთ როგორ მიესადაგება ეს წესები ვარჯიშის

 1. სიგნალი – გააცხადე => სავარჯიშო ტანსაცმელი დადეთ გამოსაჩენ ადგილას.
 2. სურვილი – აქციე მიმზიდველად=> მიჰყევით ისეთ სავარჯიშო რუტინას რომელიც სახალისოა და ერგება თქვენს დღის წესრიგს.
 3. რეაქცია – გაამრტივე=> ივარჯიშე სახლში, ან შეარჩიე ისეთი სავარჯიშო დარბაზი, რომელიც  სამსახურიდან-სახლამდე გზაზეა.
 4. ჯილდო – აქციე სასიამოვნოდ => აწარმოე ვარჯიშის დღიური. პროგრესი უკეთეს გრძნობას გაგიჩენს.

გაკვეთილი #5 – ოქროსთმიანი გოგონას (Goldilocks) წესი: როგორ უნდა შეინარჩუნო მოტივაცია პირად და საქმიან ცხოვრებაში 

“ოქროსთმიანი გოგონას წესის” თანახმად, ადამიანები მოტივაციის პიკზე არიან, როდესაც მუშაობენ ისეთ რამე­ზე, რაც მათი შესაძლებლობების ზღვარზეა, არც ძალიან ძნელია, არც ძალიან ადვილი. უბრალოდ, შესაფერისია.

როდესაც ახალ ჩვევაზე მუშაობას იწყებ, მნიშვნელო­ვანია, ქცევა ისეთი იოლი იყოს, რომ შენარჩუნება მაში­ნაც კი შეძლო, როცა მის შესასრულებლად სასურველი პირობები არ გექნება. მას შემდეგ, რაც ჩვევა ჩამოყალიბდება, საჭიროა წინსვლა მცირე ნაბიჯებით. ეს მცირედი გაუმ­ჯობესებები და ახალი ამოცანები შეგინარჩუნებს გატა­ცებას და თუ ოქროსთმიანი გოგონას ზონაში მოხვდები, შეგიძლია მიაღწიო “დინების მდგომარეობას”.