ბიზნესმოდელის ნიმუში

'; echo '
'; get_footer();?>